KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A C3-COM Kft. mint a www.webirodaszer.hu használati joggal rendelkező felhasználója, ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.  A weboldal üzemeltetőjével együtt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak.

Tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a webirodaszer.hu (továbbiakban weboldal) böngészése, illetve a külön hozzájárulások megadása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

A weboldal üzemeltetője, a személyes adatok kezelőjének megnevezése

Adatfeldolgozásért felelős:

CORWELL Kft. a honlap tulajdonosa, üzemeltetője

Adatkezelő címe:   2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Adatkezelő telefonszáma: +36 1 889 9000

Adatkezelő e-elérhetősége:   corwell@corwell.hu       

Adatkezelő:

C3-COM Kft., a honlap felhasználója

Adatkezelő címe:  1143 Budapest, Hungária Krt. 80/a I. emelet.                      

Adatkezelő telefonszáma:+36 30 9608837
Adatkezelő e-elérhetősége: c3comkft@gmail.com

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

A kiszállítással kapcsolatban az Adatfeldolgozón túlmenően a következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására:

 

 1. a) Waberer's International Zrt.

Cím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

 

 1. b) SCH TRANS Kft.

Cím:1035 Bp. Miklós u. 37

 

 1. c) Innight Hungary Kft.

Cím: 2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz.

 

 1. d) Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1045 Budapest, Berni u. 1.

 

 1. e) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

 

A kezelt adatok köre

Regisztrálók esetében

 • név
 • Szállítási, számlázási cím
 • jelszó (csak a regisztráló számára látható módon)
 • adószám (nem kötelező)
 • e-mail cím
 • telefonszám

Vásárló esetén

 • név
 • számlázási, szállítási cím
 • adószám (nem kötelező)
 • email cím
 • telefonszám

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.webirodaszer.hu oldalon vásárló vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

A C3-COM Kft. kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek és amennyiben ehhez Ön a regisztráció során hozzájárult.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy a megrendelés elküldésének napján kezdődik és a regisztrált (vásárló) törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart.

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-              postai úton a 1143 Budapest, Hungária Krt. 80/a I. emelet. címen,

-              e-mail útján: az info@webirodaszer.hu e-mail címen.

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:      1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:         www.naih.hu

A nyilatkozat megváltoztatása

Az C3-COM Kft., fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozat módosításra. Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról Önt e-mail-ben tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelés részletei is megváltoznak, úgy megkéri Öntől a változáshoz történő hozzájárulást.

Budapest, 2020. október 18.